Contact us

For additional info about the choir or booking inquiry, fill out and send the contact form:
För ytterligare info om kören eller bokningsförfrågan, fyll i och skicka kontaktformuläret:The Board / Styrelsen:

Bengt Engblom
Chairman / Ordförande
Treasurer / Kassör
bengt.engblom@saloy.fi
040-5506632

Sten-Olof Hansén
Vice chairman / Viceordförande
sten-olof.hansen@masaki.fi
040-5011 868

Guy Lindroos
Secretary / Sekreterare
guy.lindroos@parnet.fi
0400-743570


© Shanty Singers 2021