Contact us

For additional info about the choir or booking inquiry, fill out and send the contact form:
För ytterligare info om kören eller bokningsförfrågan, fyll i och skicka kontaktformuläret:The Board / Styrelsen:

Bengt Engblom
Chairman / Ordförande
Treasurer / Kassör
bengt.engblom@saloy.fi
040-5506632

Lennart Hagelstam
Vice chairman / Viceordförande
lennart.hagelstam@pp.inet.fi
0400-305611

Guy Lindroos
Secretary / Sekreterare
guy.lindroos@parnet.fi
0400-743570

Edo Kelter
Conductor / Dirigent
edo.kelter@gmail.com
044-5552291

© Shanty Singers 2016