Shanty Singers

Shanty Singers i Åbo r.f.

Contact

For additional info about the choir or booking inquiry, fill out and send the contact form:

För ytterligare info om kören eller bokningsförfrågan, fyll i och skicka kontaktformuläret:

The Board / Styrelsen:


Bengt Engblom

Chairman / Ordförande

Treasurer / Kassör

bengt.engblom@gmail.com

040 5506 632


Guy Lindroos

Secretary / Sekreterare

guy.lindroos@parnet.fi

0400 743 570