Home Page

ENGLISH:
Shanty Singers i Åbo is one of the oldest shanty choirs in the world. We are performing shanties, working-songs from the days of the great sailing ships, the oldest dating back to the 1700’s.

If you have an event and are looking for entertainment different from ordinary music performances, you should contact us. We can perform with a big choir or a smaller group of gentlemen according to your wishes.

SVENSKA:
Shanty Singers i Åbo är en av de äldsta shanty körerna i världen. Vi uppträder med shanties, gamla arbetssånger från segelfartygstiden, de äldsta från 1700-talet.

Om du har någon tillställning och behöver program, som skiljer sig från vanliga sånguppträdanden, bör du kontakta oss. Vi kan uppträda med hela kören eller endast med en mindre grupp av gentlemän enligt dina önskemål.


Our signature shanty: “Strike The Bell”:


Presentation video:

Video from the summer of 2009. Former chairman and now Honored Chairman  Håkan Myrén is telling about the choir.
Video från sommaren 2009. Förre ordföranden och nu Hedersordföranden Håkan Myrén berättar om kören.

© Shanty Singers 2021